1
1

Praktijk Informatie

De praktijk staat voor een breed aanbod in specialisaties en een hoog niveau van kennis en vaardigheden.

Ervan uitgaande dat iedere patiënt en klacht uniek is zie ik het als uitdaging om steeds weer te zoeken naar de juiste behandeling. Ik werk zoveel mogelijk evidence based, volgens de meest recente inzichten en daarbij bied ik efficiënte en transparante zorg. Met als doel de klacht en de oorzaak op te lossen met zo weinig mogelijk behandelingen. De patiënt kan terecht voor acute- en chronische klachten, maar ook ter preventie. een optimaal herstel geloof ik in een actieve samenwerking tussen patiënt en behandelaar en ga ik uit van het zelf herstellend vermogen van het lichaam

Samenwerking

De praktijk hecht grote waarde aan samenwerking. Door ruim tien jaar ervaring in de fysiotherapie is er een netwerk opgebouwd met verschillende (medische) specialisten. Hierdoor is samenwerking mogelijk met onder andere huisartsen, orthopeden, ortho-manueel artsen, sportartsen, podotherapeuten, osteopaten en collega fysiotherapeuten. 

Daarnaast maken we intensief gebruik van de samenwerking met MERAS fysiotherapie en Fit Factory

Waarborg kwaliteit

De praktijk staat ingeschreven in het BIG-register, Centraal Kwaliteits Register (CKR) algemeen fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie. Daarnaast ben ik lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en Nederlands Vereniging Manuele Therapie (NVMT). 

De praktijk neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF

Huisregels

 • Neem bij elke afspraak een grote handdoek, uw verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee
 • Neemt u plaats in de wachtruimte, u hoeft zich niet te melden
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de afgesproken tijd nog niet bent geroepen graag melden door op de deur te kloppen
 • Indien u minder dan 24 uur van tevoren uw afspraak afzegt worden de kosten in rekening gebracht
 • Bij behandeling in de fitness wordt verwacht dat u sportschoenen, sportkleding en een handdoek meeneemt 
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen
 • In de praktijk geld een rookverbod

Klachtenregeling

Ik hoor het graag als u op- of aanmerkingen heeft over de praktijkvoering. Indien u niet tevreden bent over de gegeven behandeling, geef het aan. Dit kan per email, telefonisch of persoonlijk. Ik zal er alles aan doen om er samen met u uit te komen. Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat geven, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Op www.defysiotherapeut.com vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht. De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. 

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de klachtenregeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie Fysiotherapie. Deze commissie geeft u een bindend advies, zowel voor de fysiotherapeut als voor u. 

Secretaris Klachten en Geschillencommissie Fysiotherapie
Postbus 248 – 2800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 467 29 00 

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening  gebracht.
 3. Controle-afspraken via de webagenda dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
 4. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 5. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL24RABO0330884956 ten name van Marc van Leeuwen te Eersel. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 6. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 7. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 8. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 9. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 10. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
Schouder Revalidatie Eersel Marc van Leeuwen