Tarieven en Vergoeding

Op deze pagina vindt u onze tarieven en vergoeding per 2019. Bent u niet aanvullend verzekerd of is er geen contract met uw zorgverzekeraar dan gelden onderstaande tarieven. 

De praktijk heeft er voor gekozen om vanaf 2019  geen overeenkomst met de CZ-groep aan te gaan. Dus wanneer u in 2019 bent verzekerd bij CZ (inclusief Just, OHRA, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd) dient u de nota zelf in bij uw verzekeraar. Deze vergoedt dan 75% van het zogenaamde marktconforme tarief. Ondanks dat OHRA en NN bij de ‘CZ-groep’ horen, hanteren zij een ‘vrije zorgkeuze’, dus hebben ze alleen restitutie-polissen en vergoeden 100% van het tarief. Met de andere zorgverzekeraars hebben we voor 2019 wel weer een contract afgesloten.

Zitting fysiotherapie €33,-
Zitting manuele therapie €40,-
Toeslag behandeling aan huis €15,-
Screening, intake en onderzoek €45,-
Eenvoudige korte rapportages €25,-
Gecompliceerde tijdrovende rapportages €50,-
Niet nagekomen afspraak* €30,-

* Indien u verhinderd bent dient de afspraak minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd.