Werkwijze

Bij benadering van de klacht gaan we ervan uit dat het lichaam moet worden gezien als een geheel.

Er word niet alleen maar gekeken naar de pijnlijke knie of rug, maar iedere blessure wordt in samenhang met de rest van het lichaam bekeken. Ook de huidige belasting en belastbaarheid wordt in kaart gebracht. Het behandelplan wordt in samenspraak met u opgesteld. Hierbij gaan we uit van een koppeling tussen de klinische expertise van de behandelaar, wetenschappelijke evidentie (bewijs) en de voorkeur van de patiënt. 

Screening en diagnostiek 

U kunt bij ons terecht zonder verwijzing van uw huisarts. Het eerste consult bestaat onder andere uit een vraaggesprek, uitgebreide screening en onderzoek. De volledige gezondheidstoestand wordt in kaart gebracht. 

Hulpvraag en behandelplan 

Uw hulpvraag en verwachtingen worden besproken en gekoppeld aan het behandelplan. 

Behandeling 

Samen met u wordt er gewerkt aan een actief herstel. De behandeling is in eerste instantie gericht op het wegnemen van de gevonden blokkades en bewegingsbeperkingen. Dit kan door middel van manipulaties, spiertechnieken (o.a. dry needling) en mobilisaties. Vervolgens kan het nodig zijn om de stabiliteit, kracht en conditie te verbeteren doormiddel van gerichte oefentherapie. Maar ook leefstijladvies (voeding, slaapritme, sporten enz.) kan onderdeel van de behandeling zijn.